INFORMACJA DLA PACJENTÓW PORADNI W BIAŁOGARDZIE, KOŁOBRZEGU, ŚWIDWINIE, POŁCZYNIE ZDROJU

Od dnia 17.03.2020r. wprowadza się możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w systemie teleinformatycznym tj. poprzez telefon i skype.

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białogardzie – tel. stacjonarny 94 3122100, skype: bialogard@wotuwstanomino.pl;

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu – tel. stacjonarny  94 3522637, tel. kom. 515 422 987; skype: 1. Poradnia K-g I.Żaczek, 2. Poradnia K-g M. Szaryńska, 3. Poradnia K-g B.Gremblewska, 4. Poradnia K-g K. Korzeniowska

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie – tel. stacjonarny  94 3657255, skype: swidwin@wotuwstanomino.pl;

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Połczynie Zdroju – tel. kom. 502 241 304;

____________________________________________________________________

INFORMACJA DLA RODZIN PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W OTUA STANOMINO

Informuję, że od dnia 05.03.2020r. w SPZOZ WOTUW w Stanominie obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin (art. 5 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Zakaz odwiedzin obowiązuje do odwołania.

NOWE GODZINY REJESTRACJI na leczenie w Oddziale terapii uzależnienia od alkoholu

Od dnia dzisiejszego zmianie ulegają godziny rejestracji do przyjęcia na terapię uzależnienia w stacjonarnym oddziale terapii uzależnienia od alkoholu w SPZOZ WOTUW STANOMINO.
Osoby chcące ustalić termin przyjęcia do oddziału prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 14.30.
W celu uproszczenia i przyspieszenia procedury umawiania terminu, osoby, które mają taką możliwość, prosimy o przesłanie zdjęcia / skanu skierowania na adres: statystyka@wotuwstanomino.pl przed wykonaniem telefonu.