Serdecznie prosimy pacjentów, chcących podjąć leczenie w naszym Ośrodku w Stanominie, o zwrócenie uwagi na czytelność skierowania.

Na skierowaniu powinny być 2 CZYTELNE pieczęcie:

  • czytelna pieczęć instytucji kierującej na leczenie
  • czytelna pieczęć lekarza z numerem prawa wykonywania zawodu.