Zwracamy się z uprzejmą prośbą o finansowe wsparcie naszego projektu „Oporni na szarość”. Celem spotkania ludzi z pasją, jest dzielenie się pomysłami na ciekawe życie, poprzez prezentacje swoich zainteresowań i pasji. Program jest przeznaczony dla osób uzależnionych, utrzymujących  abstynencję.

Kto lepiej niż rodzina osoby uzależnionej może zrozumieć jak ważny jest powrót człowieka chorego do zdrowego, bezpiecznego i aktywnego życia. Nasz projekt służy temu celowi. Państwo możecie pomóc w realizacji tego zadania. Bez Was będzie nam o wiele trudniej.

Pierwsza edycja projektu odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 2014r. Druga edycja odbyła się w dniach 31.07-01.08.2015r.

W obu edycjach uczestniczyli również pacjenci Ośrodka, którzy poprzez udział i zaangażowanie w przygotowanie spotkania byli bardziej zmotywowani do trzeźwego życia.

Szczegółowe informacje z przebiegu I i II edycji  możecie Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej www.wotuwstanomino.pl/ zakładka „Oporni na szarość”. Oprócz wsparcia finansowego prosimy Państwa, byście motywowali swoich bliskich do zgłaszania się i prezentowania swoich pasji na kolejnych edycjach naszego projektu. Jeśli ktoś nie ma swojej pasji to też go zapraszamy, ponieważ dotychczasowe edycje pokazały nam, że prezentowanie pasji jest zaraźliwe.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na wsparcie tego ważnego projektu, to prosimy o dokonanie darowizny na konto SP ZOZ WOTUW z dopiskiem „Oporni na szarość”. Numer rachunku bankowego 50124036661111000043447112.

Ucieszy i pomoże nam każda najmniejsza nawet pomoc.