Informujemy, że w dniu 3 września 2019 roku w SPZOZ WOTUW w Stanominie odbędzie się narada Kierowników Placówek Lecznictwa Odwykowego Województwa Zachodniopomorskiego.