W dniu 5 listopada 2019r. o godz. 11.00 w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 13, odbędzie się narada Kierowników Placówek Lecznictwa Odwykowego.