Informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2019r. w SPZOZ WOTUW w Stanominie odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistów ds. Lecznictwa Odwykowego przy SPZOZ WOTUW.