SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie informuje, że w dniach 25-26.10.2019r. organizuje szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego woj. zachodniopomorskiego

„TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIE”

Prowadzący:

– prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur – specjalista psychiatra;

– mgr Mirosława Pankiewicz – psycholog.

 

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego.