Od dnia dzisiejszego zmianie ulegają godziny rejestracji do przyjęcia na terapię uzależnienia w stacjonarnym oddziale terapii uzależnienia od alkoholu w SPZOZ WOTUW STANOMINO.
Osoby chcące ustalić termin przyjęcia do oddziału prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 14.30.
W celu uproszczenia i przyspieszenia procedury umawiania terminu, osoby, które mają taką możliwość, prosimy o przesłanie zdjęcia / skanu skierowania na adres: statystyka@wotuwstanomino.pl przed wykonaniem telefonu.