Szkolenie – „Dialog motywujący”

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie informuje, że w dniach 4-5.10.2019r. organizuje szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego woj. zachodniopomorskiego               

 

DIALOG MOTYWUJĄCY

 

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy zostaną zakwaterowani na terenie Ośrodka. Liczba miejsc ograniczona

 

Zapoznaj się ze szczegółami:

Szkolenie 4-5.10.2019r.

Zapraszamy do udziału w VI edycji spotkania „Ludzie z pasją”.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 28-29.06.2019r. pod hasłem „Bajki, baje, bajeczki”. Koszt uczestnictwa wynosi 130 zł. W związku z tym, że nie mamy możliwości refundacji, prosimy o przygotowanie się na ten wydatek. Pomoc w uzyskaniu środków finansowych można otrzymać za pośrednictwem Miejskich lub Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Podstawą…

Szpitalny oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

W związku  z odrzuceniem naszej oferty przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych w rodzaju leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja), SPZOZ WOTUW w Stanominie od dnia 1 lipca 2018 roku nie przyjmuje pacjentów wymagających szpitalnego leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Informujemy przy tym, że łóżka detoksykacyjne dla chorych z zespołem abstynencyjnym znajdują…

Tegoroczna V edycja „Ludzi z Pasją” odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2018r. pod hasłem „DZIKI ZACHÓD”.

Koszt uczestnictwa wynosi 130 zł. W związku z tym, że nie mamy możliwości refundacji, proszę o przygotowanie się na ten wydatek. Pomoc w uzyskaniu środków finansowych można otrzymać za pośrednictwem Miejskich lub Gminnych Komisjach ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Podstawą do ubiegania się o pomoc finansową jest zapis w ustawie o wychowaniu…

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

  Informacja SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego   SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020…