Pacjent po zakończeniu realizacji OPT wspólnie z terapeutą prowadzącym opracowuje program dalszego zdrowienia, z realizacji którego rozlicza się na zajęciach, gdzie ma możliwość wprowadzenia korekt i planowania nowych zmian.

Kontrakt na tych zajęciach obejmuje udział w 6 spotkaniach, po zakończeniu których pacjent otrzymuje dyplom kończący podstawowy etap terapii.

Jeżeli pacjent nadal chce kontynuować terapię w Ośrodku ma możliwość korzystania z zajęć weekendowych w trakcie, których pracuje nad: zwiększeniem umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych oraz nad rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia.

Cykl ten obejmuje 6 spotkań po 20 godzin. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (piątek i sobota), co 2 miesiące.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres: aftercare@wotuwstanomino.pl.


Terminy terapii podtrzymującej w roku 2018:

Etap podstawowy:

12-13.01.2018

02-03.03.2018

11-12.05.2018

15-16.06.2018

07-08.09.2018

09-10.11.2018

Etap pogłębiony:

02-03.02.2018

16-17.03.2018

25-26.05.2018

6-7.07.2018 Oporni na Szarość

21-22.09.2018

23-24.11.2018