Wzór skierowania

Skierowanie do Ośrodka określa załącznik na 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012r.

Załącznik na 1 (doc)


Lekarzu, reaguj na przemoc – portal edukacyjny dla lekarzy.

http://www.lekarzureagujnaprzemoc.pl/