Jednym z zadań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U z dnia 28 czerwca 2012 r) jest monitorowanie przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia funkcjonowania Placówek Leczenia Uzależnień od Alkoholu.

Zadania kontrolne wynikające z powyższego aktu realizowane są w formie kontroli planowanej.  Główne założenia to:
sprawdzanie funkcjonowania placówek leczenia (oddziałów dziennych, całodobowych i poradni) w zakresie dostępności świadczeń dla pacjentów; kontrola „Księgi przyjęć”, sposobu rejestrowania pacjentów, zapisy kolejkowe, sposoby powiadamiania o przyjęciach pacjentów; sprawdzanie godzin pracy zatrudnionych osób i czasu pracy; ocena zadań  w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych; kontrola czy występują i w jakiej formie zadania podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w placówce; weryfikacja kwalifikacji personelu; kontrola prowadzonych staży, szkoleń; forma współpracy z gminą, starostwem, samorządem; współpraca z PARPA i WOTUW; rodzaje przetwarzanych informacji i  sposoby przechowywania dokumentacji.

Do zaktualizowania danych o kwalifikacjach terapeutów przekazana będzie Baza CSPU (Certyfikowani Specjaliści Psychoterapii Uzależnień) oraz CITU (Certyfikowani Instruktorzy Terapii Uzależnień). Formularz dostępny jest tutaj.

Dyrektor SP ZOZ WOTUW Stanomino właściwe upoważnienie do monitoringu udziela Mateuszowi Labuda. Wszelkie pytania odnośnie hospitacji prosimy kierować pod numer telefonu 94 31 10 654 bądź drogą elektroniczną na adres labudamateusz@wotuwstanomino.pl.

O terminie przeprowadzenia monitoringu każda placówka wcześniej zostanie powiadomiona.

Protokół zostanie przekazany organowi założycielskiemu kontrolowanej placówki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia monitoringu.

Henryk Kędzierki
Dyrektor SP ZOZ WOTUW Stanomino

Monitorowane placówki

27 stycznia 2015
 • SP ZOZ w Gryficach „M MEDICAM”
17 marca 2015
 • NS ZOZ „NO” s.c. Bożena, Mariusz Hrymniak w Darłowie oraz w Sławnie
24 czerwca 2015
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Drawsku Pomorskim
14 lipca 2015
 • NZOZ “SANUS” s.c. Poradnia Odwykowa w Nowogardzie
16 lipca 2015
 • NS ZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  w Stargardzie Szczecińskim
17 lipca 2015
 • Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym w Goleniowie
24 lipca 2015
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Darłowie
18 sierpnia 2015
 • Ośrodek Terapii Uzależnień „Zmiana” w Choszcznie
25 sierpnia 2015
 • Prywatna Poradnia Leczenia Uzależnienia i Psychologiczna w Barlinku
23 września 2015
 • Centrum Psychiatryczne SPSZOZ – „ZDROJE” w Szczecinie
28 września 2015
 • SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
3 listopada 2015
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki; Przychodnia Kolejowa Nr 5
4 listopada 2015
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego J.Molęda & H.Iżyk, Spółka Cywilna w Wałczu
4 lipca 2014
 • PF SP ZOZ WOTUW Stanomino w Międzyzdrojach
 • SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu
30 lipca 2014
 • Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON
  NZOZ MEDISON Sp. z o. o. w Koszalinie
12 sierpnia 2014
 • PF SP ZOZ WOTUW Stanomino w Kamieniu Pomorskim
 • Punkt Konsultacyjny w Golczewie
11 września 2014
 • „PATRONKA” Sp. z o. o. w Szczecinku
15 września 2014
 • Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „ANON” w Koszalinie