Upoważnienie do monitoringu placówek lecznictwa odwykowego w województwie zachodniopomorskim zostało przekazane przez Dyrektora SP ZOZ WOTUW Stanomino Panu Mateuszowi Labuda – pracownikowi SP ZOZ WOTUW Stanomino.

Wszelkie pytania dotyczące kontroli prosimy kierować do p. Labuda pod numer telefonu 94 31 10 654 bądź drogą elektroniczną na adres labudamateusz@wotuwstanomino.pl.

Kontakt ws. monitoringu

94 31 10 654