SP ZOZ WOTUW http://www.wotuwstanomino.pl Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mon, 13 Aug 2018 11:16:24 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 STANOMINO. Trwają zajęcia konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin http://www.wotuwstanomino.pl/2018/stanomino-trwaja-zajecia-konsultacyjno-edukacyjne-dla-rodzin-32/ Fri, 10 Aug 2018 07:00:46 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=15732

Dziś odbywają się w SP ZOZ WOTUW Stanomino zajęcia konsultacyjno–edukacyjne dla rodzin.

Zajęcia te obejmują grupowe lub indywidualne poradnictwo ukierunkowane na:

 • zwiększenie rozumienia uzależnienia, problemów rodziny osób uzależnionych od alkoholu
 • poznanie ofert leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
Więcej informacji
]]>
Szkolenie http://www.wotuwstanomino.pl/2018/szkolenie-2/ Mon, 06 Aug 2018 20:27:13 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=15882 SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie informuje, że w dniach 24-25.08.2018r. organizuje szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego woj. zachodniopomorskiego nt.

PROGRAM INTEGRACYJNEJ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU W OPARCIU O PARADYGMAT POZNAWCZO-BEHAWIORALNY – procedury i strategie pracy terapeutycznej”

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy zakwaterowani zostaną na terenie Ośrodka.

Liczba miejsc ograniczona.

]]>
Terminy http://www.wotuwstanomino.pl/2018/terminy/ Tue, 24 Jul 2018 11:00:40 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=15873 Wolne terminy na leczenie w oddziale OTUA: lipiec-sierpień 2018r.

]]>
STANOMINO. Trwają zajęcia konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin http://www.wotuwstanomino.pl/2018/stanomino-trwaja-zajecia-konsultacyjno-edukacyjne-dla-rodzin-31/ Fri, 13 Jul 2018 07:00:02 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=15730

Dziś odbywają się w SP ZOZ WOTUW Stanomino zajęcia konsultacyjno–edukacyjne dla rodzin.

Zajęcia te obejmują grupowe lub indywidualne poradnictwo ukierunkowane na:

 • zwiększenie rozumienia uzależnienia, problemów rodziny osób uzależnionych od alkoholu
 • poznanie ofert leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
Więcej informacji
]]>
Szpitalny oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych http://www.wotuwstanomino.pl/2018/szpitalny-oddzial-leczenia-alkoholowych-zespolow-abstynencyjnych/ Tue, 03 Jul 2018 14:49:11 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=15849 W związku  z odrzuceniem naszej oferty przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych w rodzaju leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja), SPZOZ WOTUW w Stanominie od dnia 1 lipca 2018 roku nie przyjmuje pacjentów wymagających szpitalnego leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

Informujemy przy tym, że łóżka detoksykacyjne dla chorych z zespołem abstynencyjnym znajdują się w:

 • ZAKŁAD OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ „SALUS” JM ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH

78-400 SZCZECINEK  ul.KOŚCIUSZKI 38C

 • ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH

70-780 SZCZECIN ul.MĄCZNA 4

 • PODODDZIAŁ DETOKSYKACJI

72-300 GRYFICE ul.NIECHORSKA 27

]]>
STANOMINO. Trwają zajęcia konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin http://www.wotuwstanomino.pl/2018/stanomino-trwaja-zajecia-konsultacyjno-edukacyjne-dla-rodzin-30/ Fri, 22 Jun 2018 07:00:48 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=15728

Dziś odbywają się w SP ZOZ WOTUW Stanomino zajęcia konsultacyjno–edukacyjne dla rodzin.

Zajęcia te obejmują grupowe lub indywidualne poradnictwo ukierunkowane na:

 • zwiększenie rozumienia uzależnienia, problemów rodziny osób uzależnionych od alkoholu
 • poznanie ofert leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
Więcej informacji
]]>
Tegoroczna V edycja „Ludzi z Pasją” odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2018r. pod hasłem „DZIKI ZACHÓD”. http://www.wotuwstanomino.pl/2018/tegoroczna-v-edycja-ludzi-z-pasja-odbedzie-sie-w-dniach-6-7-lipca-2018r-pod-haslem-dziki-zachod/ Tue, 19 Jun 2018 15:59:56 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=15839 Koszt uczestnictwa wynosi 130 zł. W związku z tym, że nie mamy możliwości refundacji, proszę o przygotowanie się na ten wydatek. Pomoc w uzyskaniu środków finansowych można otrzymać za pośrednictwem Miejskich lub Gminnych Komisjach ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Podstawą do ubiegania się o pomoc finansową jest zapis w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczący zwiększania dostępności świadczeń leczniczych, a dotyczy to osób będących w trudnej sytuacji finansowej.

Numer konta bankowego  50 1240 3666 1111 0000 434 47112 z dopiskiem „OPORNI NA SZAROŚĆ„.

Osoby zaangażowane w przygotowanie i przebieg spotkania będą mogły ubiegać się o zwolnienie z kosztów.

 

PLAN V Spotkania Ludzi z Pasją

 

6 lipiec 2018 rok    Piątek

9.00-9.30      Przywitanie i rozpoczęcie spotkania,

9.30-10.45    Zajęcia integracyjne,

11.00-12.30  Nauka tańca country prowadzona przez Milenę Krawczyk, dyplomowaną nauczycielkę ISTD/ Imperial Society of     Teachers of Dancing/ Szkoła tańca ASTRA w Koszalinie,            

12.45-13.15  Przemek i Andrzej – karaoke,

13.30-14.00  Pokaz jeździecki Weroniki, wspólne zdjęcie,

14.00-14.30  Obiad,

14.30-15.30  Ciasto,

     15.30-17.00  Pasje przy mikrofonie i ich prezentacja. W tym czasie odbywać się będzie nauka dekoupage, tworzenia w glinie i malarstwa akrylowego. Zajęcia prowadzić będzie Marzena Izabela Lubszczyk z Kołobrzegu.

Prezentacja polinezyjskiego masażu uzdrawiającego – Ma-Uri Marek Szwengier,

17.00-18.30  Triforium Etno Folk w składzie:

Olga Hanowska – skrzypce
Adam Tepurski – gitara, lira korbowa
Mirosław Chojnacki perkusja,

zapraszają na koncert pełen subtelnych brzmień w barwnej palecie neurotycznego folku zatopionego w rdzennej muzyce polskiej, bałkańskiej, cygańskiej i ukraińskiej. Spektakl dźwiękowy  instrumentalnej muzyki semantycznej, której nie jest obcy wigor, wdzięk,  sentyment i liryka,

18.30-18.45   Adam Rusiecki i historia opowiedziana przez życie, nieznanego księcia Stanisława Poniatowskiego.

19.00-19.30   Kolacja,

19.30-20.30   Dziecięca grupa ,,Siniaki,, z Sińc , przedstawi dwie scenki rodzajowe z życia naszej wsi.

20.45-21.45   Magda Grzybowska organizator kręgów OM Chanting.

Praktyka głęboko harmonizująca, uwalniające niewypuszczone uczucia równoważąca ciało, dusze i umysł. Dźwiękowa medytacja, masaż umysłu, poprzez wibracje. Robisz to dla dobra swojego i innych. Niczego nie potrzebujesz umieć, nie istotny jest Twój wiek, wyznanie ani płeć.

22.00-22.30   Przedstawienie pt. ,,Relacja,, przygotowane przez Bogusię Bachorską, Kasię Sowę i Jacka Kaczmarskiego.

22.45-            do syta nocne, lemoniadowe życie.

Gitara i śpiew.

 

7 lipiec 2018 rok   Sobota

 

10.00-11.00    Instrumenty pasterskie z kręgu kultury karpackiej, gra, opis instrumentów, jaką rolę pełniły  w obrzędowości

pasterzy,

11.00-11.45     Ciasto, kawa.

11.45- 12.30    Mini recital pt. ,,Bo życie ma sens,, w wykonaniu Izy Żaczek.

13.00-13.30    Crash Crew Top Toys Adults Kołobrzeg . Finalistki Mistrzostw Polski i Europy International

 Dance Organization z2017r. w kategorii Hip Hop, mini formacje.

13.00-14.00     Schwarclose Jan, koncert jazzowy,

14.00-14.30     Obiad,

14.30 -15.00    Zakończenie spotkania.

 

 

]]>
STANOMINO. Trwa etap podstawowy terapii podtrzymującej http://www.wotuwstanomino.pl/2018/15749/ Fri, 15 Jun 2018 07:00:00 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=15749 15-16.06.2018 odbywają się w SP ZOZ WOTUW Stanomino zajęcia z terapii podtrzymującej i badania okresowe w ramach 12 miesięcznej poszpitalnej terapii podtrzymującej.

Więcej informacji ]]>
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego http://www.wotuwstanomino.pl/2018/informacja-o-rozpoczeciu-realizacji-projektu-partnerskiego/ Tue, 12 Jun 2018 09:33:53 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=15830  

Informacja

SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

 

SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 t.j. z dnia 2017.07.31 z późn. zm.) informuje o zawarciu Umowy o Partnerstwie w sprawie realizacji Projektu „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” oraz rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, zwanego dalej „Projektem”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych e-Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Podmiotem inicjującym Projekt oraz Partnerem wiodącym jest Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34.

Uzasadnienie przyczyny przystąpienia do realizacji Projektu:

Projekt będzie realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, będącym Liderem Projektu, a Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Zachodniopomorskie, tj.:

 1. Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie – partnerem projektu,
 2. Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie – partnerem projektu,
 3. Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej “ZDROJE” w Szczecinie – partnerem projektu,
 4. Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie – partnerem projektu,
 5. Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie – partnerem projektu,
 6. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – partnerem projektu,
 7. Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika – partnerem projektu,
 8. Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – partnerem projektu,
 9. Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu – partnerem projektu,
 10. SP ZOZ Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie – partnerem projektu,
 11. Szpitalem Uzdrowiskowym „Willa Fortuna” s.p.z.o.z. w Kołobrzegu – partnerem projektu,
 12. Zakładem Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie – partnerem projektu,
 13. Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie – partnerem projektu.

 

„Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, jest projektem, którego celem jest utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez  podmioty lecznicze na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Kluczową funkcjonalnością projektu będzie gromadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) spełniając jednocześnie wymagania ustawowe w tym zakresie. Projekt „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” znacząco zmodyfikuje informatycznie system ochrony zdrowia na terenie województwa zachodniopomorskiego. Umożliwi utworzenie jednego regionalnego centrum integrującego ogół informacji o pacjencie i świadczeniach medycznych wygenerowanych w regionie oraz oferowanych przez podmioty lecznicze skupione w tym systemie.

 

 

 

]]>
Narada szkoleniowa Kierowników placówek lecznictwa odwykowego woj. Zachodniopomorskiego. http://www.wotuwstanomino.pl/2018/narada-szkoleniowa-kierownikow-placowek-lecznictwa-odwykowego-woj-zachodniopomorskiego-3/ Tue, 05 Jun 2018 09:41:59 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=15827 W dniu 12 czerwca 2018r. o godz. 11.00 w SPZOZ WOTUW w Stanominie odbędzie się narada szkoleniowa Kierowników placówek lecznictwa odwykowego woj. Zachodniopomorskiego.

]]>