SP ZOZ WOTUW http://www.wotuwstanomino.pl Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Fri, 14 Feb 2020 11:54:26 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.13 !!!! PRACE KONSERWACYJNE TELEFONÓW !!!! http://www.wotuwstanomino.pl/2019/prace-konserwacyjne-telefonow/ Wed, 06 Nov 2019 07:37:41 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=16057 W związku z aktualnie prowadzonymi pracami konserwacyjnymi i niedostępnością telefonów stacjonarnych uruchomiliśmy numer komórkowy:

515 422 973.

Za utrudnienia przepraszamy.

]]>
INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KOLEJNĄ KADENCJĘ BIEGŁEGO SĄDOWEGO W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU http://www.wotuwstanomino.pl/2019/informacja-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-kolejna-kadencje-bieglego-sadowego-w-przedmiocie-uzaleznienia-od-alkoholu/ Tue, 05 Nov 2019 10:42:49 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=16055 INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KOLEJNĄ KADENCJĘ BIEGŁEGO SĄDOWEGO W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. nr 250, poz. 1883 ze zm.) – powołane do pełnienia wskazanej funkcji mogą być jedynie osoby, których kandydaturę zgłosił kierownik WOTUW (w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień), a także konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii – w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.
Warunek zgłoszenia kandydatury przez wymienione podmioty powinien być spełniony również w przypadku powołania biegłego na kolejny okres.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie na adres SPZOZ WOTUW 78-217 Stanomino 5, lub mailem: sekretariat@wotuwstanomino.pl, informacji według poniższego wzoru:

  1. imię i nazwisko.
  2. adres do korespondencji, nr. telefonu, miejsce pracy.
  3. Nr certyfikatu PARPA – w przypadku CSPU.
  4. Nr dyplomu i nazwa uczelni w przypadku psychologów.
  5. Ilość wydanych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – w ostatniej kadencji.
  6. Ilość opinii uzupełniających – w ostatniej kadencji.
  7. Ilość zakwestionowanych opinii przez strony postępowania nieprocesowego – w ostatniej kadencji.
]]>
Narada Kierowników http://www.wotuwstanomino.pl/2019/narada-kierownikow/ Mon, 04 Nov 2019 08:12:40 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=16052 W dniu 5 listopada 2019r. o godz. 11.00 w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 13, odbędzie się narada Kierowników Placówek Lecznictwa Odwykowego.

]]>
Szkolenie „TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIE” http://www.wotuwstanomino.pl/2019/szkolenie-terapia-skoncentrowana-na-rozwiazanie/ Tue, 22 Oct 2019 09:28:47 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=16049 SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie informuje, że w dniach 25-26.10.2019r. organizuje szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego woj. zachodniopomorskiego

„TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIE”

Prowadzący:

– prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur – specjalista psychiatra;

– mgr Mirosława Pankiewicz – psycholog.

 

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego.

]]>
Szkolenie – „Dialog motywujący” http://www.wotuwstanomino.pl/2019/szkolenie-dialog-motywujacy/ Fri, 13 Sep 2019 14:42:04 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=16038 SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie informuje, że w dniach 4-5.10.2019r. organizuje szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego woj. zachodniopomorskiego               

 

DIALOG MOTYWUJĄCY

 

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy zostaną zakwaterowani na terenie Ośrodka. Liczba miejsc ograniczona

 

Zapoznaj się ze szczegółami:

Szkolenie 4-5.10.2019r.

]]>
Narada Kierowników Placówek Lecznictwa Odwykowego Województwa Zachodniopomorskiego http://www.wotuwstanomino.pl/2019/narada-kierownikow-placowek-lecznictwa-odwykowego-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/ Tue, 20 Aug 2019 14:45:27 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=16030 Informujemy, że w dniu 3 września 2019 roku w SPZOZ WOTUW w Stanominie odbędzie się narada Kierowników Placówek Lecznictwa Odwykowego Województwa Zachodniopomorskiego.

]]>
Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistów ds. Lecznictwa Odwykowego http://www.wotuwstanomino.pl/2019/posiedzenie-wojewodzkiego-zespolu-specjalistow-ds-lecznictwa-odwykowego/ Fri, 26 Jul 2019 08:30:20 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=16020 Informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2019r. w SPZOZ WOTUW w Stanominie odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistów ds. Lecznictwa Odwykowego przy SPZOZ WOTUW.

]]>
Zapraszamy do udziału w VI edycji spotkania „Ludzie z pasją”. http://www.wotuwstanomino.pl/2019/zapraszamy-do-udzialu-w-vi-edycji-spotkania-ludzie-z-pasja/ Fri, 24 May 2019 11:07:57 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=15995 Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 28-29.06.2019r. pod hasłem „Bajki, baje, bajeczki”.

Koszt uczestnictwa wynosi 130 zł. W związku z tym, że nie mamy możliwości refundacji, prosimy o przygotowanie się na ten wydatek. Pomoc w uzyskaniu środków finansowych można otrzymać za pośrednictwem Miejskich lub Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Podstawą do ubiegania się o pomoc finansową jest zapis w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczący zwiększania dostępności świadczeń leczniczych, a dotyczy to osób będących w trudnej sytuacji finansowej. 
Numer konta bankowego  50 1240 3666 1111 0000 434 47112 z dopiskiem „OPORNI NA SZAROŚĆ„.

]]>
Dofinansowanie szkolenia dla specjalistów i instruktorów terapii uzależnień … http://www.wotuwstanomino.pl/2019/drukuj-e-mail-dofinansowanie-szkolenia-dla-specjalistow-i-instruktorow-terapii-uzaleznien/ Thu, 10 Jan 2019 10:57:43 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=15926 PARPA informuje, że również w 2019 roku dofinansuje I etap szkolenia Czytaj więcej na stronie PARPA

]]>
STANOMINO. Trwają zajęcia konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin http://www.wotuwstanomino.pl/2018/stanomino-trwaja-zajecia-konsultacyjno-edukacyjne-dla-rodzin-36/ Fri, 07 Dec 2018 07:00:34 +0000 http://www.wotuwstanomino.pl/?p=15740

Dziś odbywają się w SP ZOZ WOTUW Stanomino zajęcia konsultacyjno–edukacyjne dla rodzin.

Zajęcia te obejmują grupowe lub indywidualne poradnictwo ukierunkowane na:

  • zwiększenie rozumienia uzależnienia, problemów rodziny osób uzależnionych od alkoholu
  • poznanie ofert leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
Więcej informacji
]]>