Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 28-29.06.2019r. pod hasłem „Bajki, baje, bajeczki”.

Koszt uczestnictwa wynosi 130 zł. W związku z tym, że nie mamy możliwości refundacji, prosimy o przygotowanie się na ten wydatek. Pomoc w uzyskaniu środków finansowych można otrzymać za pośrednictwem Miejskich lub Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Podstawą do ubiegania się o pomoc finansową jest zapis w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczący zwiększania dostępności świadczeń leczniczych, a dotyczy to osób będących w trudnej sytuacji finansowej. 
Numer konta bankowego  50 1240 3666 1111 0000 434 47112 z dopiskiem „OPORNI NA SZAROŚĆ„.