Zapisywanie pacjentów na listę oczekujących prowadzone jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 12:30 pod numerem telefonu 94 31 10 656.

Niezbędne dane: imię, nazwisko, adres, pesel, telefon kontaktowy.

Niezbędne dokumenty: skierowanie do szpitala psychiatrycznego (wzór do pobrania).

UWAGA!

Skierowanie należy wysłać na adres SP ZOZ WOTUW Stanomino w terminie do 14 dni od daty wpisu na listę oczekujących. Niezachowanie tego terminu będzie skutkowało usunięciem z powyższej listy.

Nasz adres:

SP ZOZ WOTUW Stanomino
Stanomino 5
78-217 Stanomino