Ambulatoryjne lecznictwo odwykowe zlokalizowane w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białogardzie, Kołobrzegu, Połczynie-Zdroju, Świdwinie, Wolinie oferuje leczenie i pomoc psychologiczną.

Zakres oddziaływań:

 1. diagnozowanie:
  • zaburzeń spowodowanych spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych,
  • zaburzeń nawyków i popędów;
 2. diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin osób:
  • spożywających alkohol lub używających innych substancji psychoaktywnych,
  • z zaburzeniami nawyków i popędów;
 3. realizację programów korekcyjnych dla osób:
  • spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie,
  • spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz używających innych substancji psychoaktywnych,
  • z zaburzeniami nawyków i popędów;
 4. realizację programów psychoterapii dla:
  • osób uzależnionych od alkoholu,
  • osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
  • osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
  • członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
  • członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
 5. udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla:
  • osób uzależnionych od alkoholu,
  • osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
  • osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
  • członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
  • członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
 6. prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin:
  • dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych,
  • osób z zaburzeniami nawyków i popędów.