Dane teleadresowe

PTUAiW
ul. Okopowa 15A
78-100 Kołobrzeg

tel. 94 352 26 37
kolobrzeg@wotuwstanomino.pl

Kadra

Terapeuci

 • Paulina Sobiczewska
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1361)
 • Małgorzata Szaryńska
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  (certyfikat PARPA nr 924)
 • Małgorzata Glanc
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  (certyfikat PARPA nr 1702)
 • Krystyna Lisowska
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  (certyfikat PARPA nr 775 )
 • Ewa Taszarek
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  (certyfikat PARPA nr 1839)
 • Emilia Świątek
  specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Aleksander Sottek
  instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Agata Pietryka
  specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Małgorzata Kucharska
  specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Joanna Grzelak
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  (certyfikat PARPA nr 704)

 

 

Psycholodzy

 • Jerzy Grzelak
  lekarz, psychiatra w trakcie specjalizacji
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 727)
  nr prawa wykonywania zawodu 8041016

Tygodniowy harmonogram pracy placówki

Tygodniowy harmonogram pracy placówki może ulegać zmianom. Informacje o zmianach publikujemy w naszych aktualnościach.

Dzień

Godziny

Świadczenia

Poniedziałek 08:00 – 19:00 Sesje terapii indywidualnej
16:00 – 18:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych – GRUPA WSTĘPNA
16:00 – 19:00 Trening asertywnych zachowań abstynenckich*
12.00 – 18.00 Fakultatywne maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz członków rodzin**
Wtorek 08:00 – 19:00 Sesje terapii indywidualnej
13:00 – 15.00 Konsultacje i badania psychologiczne***
16:00 – 18:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych – GRUPA PRACY NAD BEZSILNOŚCIĄ ALKOHOLOWĄ/NARKOTYKOWĄ
16:00 – 18:00 Terapia grupowa dla osób współuzależnionych
Środa 08:00 – 19:00 Sesje terapii indywidualnej
16:00 – 18:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych – KONSTRUKTYWNE ZACHOWANIA ABSTYNENCKIE
Czwartek 08:00 – 19:00 Sesje terapii indywidualnej
11:00 – 13:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych na poziomie pogłębionym
13:00 – 19:00 Konsultacje psychiatryczne
16:00 – 18:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych na poziomie pogłębionym
Piątek 08:00 – 17:00 Sesje terapii indywidualnej
09:00 – 17:00 Fakultatywne maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz członków rodzin**

* realizowany wg potrzeb (jeden trening się w dwa następujące po sobie poniedziałki)
** realizowane zgodnie z ofertą programową
*** wg potrzeb

Program terapeutyczny

Podstawowa psychoterapia uzależnienia (etapy A-,B-,C-,D-) oraz „szkodliwego picia” (etapy A-,B-,C-)

Etap terapii / grupa

Odbiorcy

Cele terapeutyczne

Czas trwania

A – Wstępna

 • osoby rozpoczynające terapię uzależnienia,

 • osoby słabo zmotywowane do leczenia i zmian,

 • osoby oczekujące na przyjęcie na leczenie stacjonarne.

 • dostarczenie niezbędnej wiedzy o uzależnieniu jako chorobie

 • wzmocnienie motywacji pacjenta do odbycia terapii uzależnienia

 • wzmacnianie gotowości utrzymywania abstynencji

 • autodiagnoza

5 tygodni, w tym:

5 sesji psychoterapii grupowej (1 x w tygodniu)

oraz

minimum 3 sesje psychoterapii indywidualnej w umówionych terminach

B – konstruktywne zachowania abstynenckie

 • osoby, które ukończyły I etap terapii (A – Wstępna),

 • osoby które rozpoczęły, ale nie ukończyły terapii stacjonarnej

i utrzymują abstynencję,

 • osoby, które utrzymują abstynencję

i do tej pory nie odbyły żadnej terapii uzależnienia, a wyrażają taką gotowość,

 • osoby, które po odbyciu terapii uzależnienia w krótkim czasie złamały abstynencję i wymagają powtórzenia tego etapu terapii.

 • nabywanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z potrzebą sięgania po środki uzależniające

 • wzmacnianie gotowości do budowania wizji trzeźwego życia i nabywanie umiejętności koniecznych do trzeźwego życia

 • budowanie motywacji do uczestniczenia w ruchach samopomocowych

7 tygodni, w tym:

7 sesji psychoterapii grupowej

(1x w tygodniu)

oraz

minimum 4 sesje psychoterapii indywidualnej w umówionych terminach

C – trening asertywnych zachowań abstynenckich

 • osoby, które ukończyły wcześniejsze etapy terapii ( A-, B-)

 • osoby na każdym etapie terapii, mające małe umiejętności asertywne

 • nabywanie umiejętności asertywnego odmawiania picia / brania / grania

2 tygodnie tj. 2 sesje treningu grupowego trwającego 3 godziny każdy

Treningi odbywają się

w wyznaczonych, wcześniej ogłaszanych terminach

D – praca nad bezsilnością

 • osoby, które ukończyły wcześniejsze etapy terapii ( A-, B-, C-)

 • bilans zysków i strat związanych z uzależnieniem

 • uznanie własnej bezsilności wobec alkoholu i innych substancji uzależniających

 • rozpoznawanie dynamiki

i mechanizmów uzależnienia

 • przyjęcie tożsamości osoby uzależnionej

 • rozpoczęcie procesu budowania wizji trzeźwego życia

18 tygodni, w tym

18 sesji psychoterapii grupowej

(1 x w tygodniu)

oraz sesje psychoterapii indywidualnej

średnio 1 x 2 tygodnie;

dopuszcza się realizację równocześnie etapów C- i D-

Psychoterapia uzależnienia – etap pogłębiony

Etap terapii / grupa

Odbiorcy

Cele terapeutyczne

Czas trwania

Poziom pogłębiony

 • osoby, które ukończyły terapię podstawową w systemie ambulatoryjnym,

 • osoby które ukończyły terapię w systemie stacjonarnym,

 • praca nad rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia

 • praca nad umiejętnościami potrzebnymi do trzeźwego życia

 • praca nad zapobieganiem nawrotom choroby

 • trening umiejętności społecznych

 • praca nad rozwojem osobistym

12 miesięcy:

1 x sesja psychoterapii grupowej w tygodniu oraz

sesje psychoterapii indywidualnej

w umówionych terminach

(1 x 2 tygodnie)

Psychoterapia członków rodzin osób uzależnionych

Etap terapii / grupa

Odbiorcy

Cele terapeutyczne

Czas trwania

Poziom podstawowy

 • członkowie rodzin osób uzależnionych, u których rozpoznano objawy syndromu współzależenia

 • rozpoznawanie własnej sytuacji rodzinnej

 • zdobycie wiedzy na temat uzależnienia

 • rozpoznanie własnych zachowań związanych ze współuzależnieniem

 • pracy nad zmianą zachowań typowych dla współuzależnienia

12miesięcy :

1 x sesja psychoterapii grupowej w tygodniu oraz

sesje psychoterapii indywidualnej w umówionych terminach

(min 1 x 2 tygodnie)

Psychoterapia – OPIEKA AFTER-CARE

Etap terapii / grupa

Odbiorcy

Cele terapeutyczne

Czas trwania

Dalszy rozwój osobisty

 • Osoby, które ukończyły pełne cykle terapii

 • Zgodne z ofertą programową zajęć fakultatywnych

Zgodnie z harmonogramem zajęć fakultatywnych

Pączkowska-Nowakowska
psycholog
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1210


psycholog
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 279)