Dyrektor przyjmuje zainteresowanych w sprawach skarg i wniosków, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:00.

Książka skarg i wniosków znajduje się na Izbie Przyjęć SP ZOZ WOTUW Stanomino.