Jeżeli Pani/Pan lub osoba z Pani/Pana otoczenia
przeżywa problem z uzależnieniem…

to zapraszamy do kontaktu w jednej z naszych placówek: Białogard, KołobrzegPołczyn-ZdrójŚwidwinWolin, bez wymogu posiadania skierowania.

Otoczymy Państwa profesjonalną opieką

  • diagnostyka uzależnienia, współuzależnienia i DDA
  • psychoterapia indywidualna i grupowa uzależnienia i współuzależnienia
  • psychoedukacja i psychoterapia rodzin
  • kierowanie do stacjonarnych palcówek lecznictwa odwykowego (np. SP ZOZ WOTUW Stanomino)
  • psychoterapia podtrzymująca.

Oferujemy leczenie i pomoc psychologiczną

  • osobom mającym problemy z powodu picia alkoholu, nadużywania leków, używania narkotyków (w tym uzależnienia krzyżowe – politoksykomania), a także osobom uzależnionym od hazardu
  • osobom cierpiącym z powodu picia alkoholu, nadużywania leków lub używania narkotyków przez bliską osobę
  • młodzieży z rodzin alkoholowych
  • ofiarom przemocy w rodzinie
  • sprawcom przemocy w rodzinie.