Pacjent po zakończeniu realizacji OPT wspólnie z terapeutą prowadzącym opracowuje program dalszego zdrowienia, z realizacji którego rozlicza się na zajęciach, gdzie ma możliwość wprowadzenia korekt i planowania nowych zmian.

Kontrakt na tych zajęciach obejmuje udział w 6 spotkaniach, po zakończeniu których pacjent otrzymuje dyplom kończący podstawowy etap terapii.

Jeżeli pacjent nadal chce kontynuować terapię w Ośrodku ma możliwość korzystania z zajęć weekendowych w trakcie, których pracuje nad: zwiększeniem umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych oraz nad rozbrajaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia.

Cykl ten obejmuje 6 spotkań po 20 godzin. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (piątek i sobota), co 2 miesiące.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres: aftercare@wotuwstanomino.pl.


Terminy terapii podtrzymującej w roku 2020:

Etap podstawowy:

10-11.01.2020

06-07.03.2020

08-09.05.2020

05-06.06.2020 – kontakt telefoniczny

11-12.09.2020

06-07.11.2020

Etap pogłębiony:

24-25.01.2020

20-21.03.2020

22-23.05.2020

25-26.09.2020

27-28.11.2020