W latach 2014-2015, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku  w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U z dnia 28 czerwca 2012r.), SPZOZ WOTUW w Stanominie monitorował pracę Placówek Lecznictwa Odwykowego województwa Zachodniopomorskiego.

Główne założenia kontroli to: sprawdzanie funkcjonowania placówek leczenia (oddziałów dziennych, całodobowych i poradni) w zakresie dostępności świadczeń dla pacjentów; kontrola „Księgi przyjęć”, sposobu rejestrowania pacjentów, zapisy kolejkowe, sposoby powiadamiania o przyjęciach pacjentów; sprawdzanie godzin pracy zatrudnionych osób i czasu pracy; ocena zadań w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych; kontrola czy występują i w jakiej formie zadania podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w placówce; weryfikacja kwalifikacji personelu; kontrola prowadzonych staży, szkoleń; forma współpracy z gminą, starostwem, samorządem; współpraca z PARPA i WOTUW; rodzaje przetwarzanych informacji i sposoby przechowywania dokumentacji.

 

Osobą upoważnioną do monitoringu był p. Mateusz Labuda.

Monitorowane placówki

27 stycznia 2015
 • SP ZOZ w Gryficach „M MEDICAM”
17 marca 2015
 • NS ZOZ „NO” s.c. Bożena, Mariusz Hrymniak w Darłowie oraz w Sławnie
24 czerwca 2015
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Drawsku Pomorskim
14 lipca 2015
 • NZOZ “SANUS” s.c. Poradnia Odwykowa w Nowogardzie
16 lipca 2015
 • NS ZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  w Stargardzie Szczecińskim
17 lipca 2015
 • Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym w Goleniowie
24 lipca 2015
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Darłowie
18 sierpnia 2015
 • Ośrodek Terapii Uzależnień „Zmiana” w Choszcznie
25 sierpnia 2015
 • Prywatna Poradnia Leczenia Uzależnienia i Psychologiczna w Barlinku
23 września 2015
 • Centrum Psychiatryczne SPSZOZ – „ZDROJE” w Szczecinie
28 września 2015
 • SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
3 listopada 2015
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki; Przychodnia Kolejowa Nr 5
4 listopada 2015
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego J.Molęda & H.Iżyk, Spółka Cywilna w Wałczu
4 lipca 2014
 • PF SP ZOZ WOTUW Stanomino w Międzyzdrojach
 • SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu
30 lipca 2014
 • Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON
  NZOZ MEDISON Sp. z o. o. w Koszalinie
12 sierpnia 2014
 • PF SP ZOZ WOTUW Stanomino w Kamieniu Pomorskim
 • Punkt Konsultacyjny w Golczewie
11 września 2014
 • „PATRONKA” Sp. z o. o. w Szczecinku
15 września 2014
 • Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „ANON” w Koszalinie