Oferujemy pomoc

Otaczamy opieką

Pracownicy naszych placówek oferują pomoc terapeutyczną i medyczną, bez wymogu posiadania skierowania, osobom cierpiącym z powodu nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

Zapraszamy do kontaktu:

Białogard | Kołobrzeg | Połczyn-ZdrójŚwidwin | Wolin

Dodatkowe informacje

Porady dla rodziny na stronie internetowej Kampanii WYHAMUJ W PORĘ

Informacje dla rodzin i dzieci na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Ogólnopolskie Pogotowie

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia”