Psychoterapia współuzależnienia prowadzona jest w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białogardzie, Poradniach Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w: Kołobrzegu, Połczynie-Zdroju, Świdwinie i Wolinie.

Program psychoterapii współuzależnienia

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM POGŁĘBIONY

Podstawowy program psychoterapii współuzależnienia obejmuje:

  • edukację o medycznych i psychologicznych aspektach współuzależnienia
  • rozpoznanie wpływu uzależnienia na sytuację rodzinną i osobistą
  • rozpoznanie własnego wzorca współuzależnienia
  • otrzymywanie wsparcia od innych osób w grupie terapeutycznej.

Pogłębiony program psychoterapii współuzależnienia obejmuje:

  • psychoterapię osobistych problemów emocjonalnych związanych ze współuzależnieniem
  • uczenie się nowych umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i społecznych niezbędnych do zdrowienia.

ŹRÓDŁO

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WOTUW Stanomino § 26 pkt 4-5.