Najważniejsze w planie spotkania są prezentacje pasji.