Przez całe 2 dni spotkania będzie można zaprezentować swoje pasje, zainteresowania, hobby i zamiłowania.