Dział

Godziny

Świadczenia

08:00 – 19:00

Sesje terapii indywidualnej

08:00 – 19:00

Sesje terapii indywidualnej

16:00 – 18:00

Terapia grupowa dla osób uzależnionych – GRUPA „WSTĘPNA”

08:00 – 19:00

Sesje terapii indywidualnej

Wtorek

Empty section. Edit page to add content here.

SP ZOZ WOTUW Stanomino

DANE TELEADRESOWE

Adres

PTUAiW
ul. Kniewskiego 11
78-100 Kołobrzeg

Telefon

94 35 22 637

Email

KADRA

Terapeuci

Psychiatrzy

 • Bożena Gremblewska
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat nr s/01522003 wydany przez PTP)

 • Katarzyna Kolańczyk
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 570)

 • Paulina Dziubińska
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1361)

 • Teresa Grabowska-Schlack
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 565)

 • Aleksandra Błaszczyk
  specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Izabela Żaczek
  specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Michał Kijanka
 • * wg potrzeb
 • ** realizowane zgodnie z ofertą programową
 • *** realizowany wg potrzeb (jeden trening odbywa się w dwa następujące po sobie piątki)

Godziny

Świadczenia

08:00 – 19:00

Sesje terapii indywidualnej

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Godziny Świadczenia
08:00 – 19:00 Sesje terapii indywidualnej
16:00 – 18:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych – GRUPA „WSTĘPNA”
13:00 – 14:00 Konsultacje i badania psychologiczne*
16:00 – 18:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych – GRUPA PRACY NAD TOŻSAMOŚCIĄ ALKOHOLOWĄ/NARKOTYKOWĄ

TYGODNIOWY HARMONOGRAM PRACY

Dzień Godziny Świadczenia
Poniedziałek 08:00 – 19:00 Sesje terapii indywidualnej
16:00 – 18:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych – GRUPA „WSTĘPNA”
13:00 – 14:00 Konsultacje i badania psychologiczne*
16:00 – 18:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych – GRUPA PRACY NAD TOŻSAMOŚCIĄ ALKOHOLOWĄ/NARKOTYKOWĄ
Wtorek 08:00 – 19:00 Sesje terapii indywidualnej
16:00 – 19:00 Konsultacje psychiatryczne
16:00 – 18:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych – GRUPA PRACY NAD BEZSILNOŚCIĄ ALKOHOLOWĄ/NARKOTYKOWĄ
16:00 – 18:00 Terapia grupowa dla osób współuzależnionych
Środa 08:00 – 19:00 Sesje terapii indywidualnej
16:00 – 18:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych na poziomie pogłębionym
Czwartek 08:00 – 19:00 Sesje terapii indywidualnej
11:00 – 13:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych na poziomie pogłębionym
16:00 – 19:00 Konsultacje psychiatryczne
16:00 – 18:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych – „KONSTRUKTYWNE ZACHOWANIA ABSTYNENCKIE”
Piątek 08:00 – 19:00 Sesje terapii indywidualnej
09:00 – 19:00 Fakultatywne maratony terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz członków rodzin**
16:00 – 19:00 Trening asertywnych zachowań abstynenckich***

* wg potrzeb
** realizowane zgodnie z ofertą programową
*** realizowany wg potrzeb (jeden trening odbywa się w dwa następujące po sobie piątki)

DOFINANSOWANIE

Poradnia jest dofinansowana z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie realizacji zadania, polegającego na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z terenu Gminy Miasta Kołobrzeg: uzależnionych od narkotyków i alkoholu, zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin.

Dofinansowanie w 2014 r. wynosi 55000,00 PLN z czego: 40000,00 PLN przeznaczone jest na uzależnionych od alkoholu, a 15000,00 PLN na uzależnionych od narkotyków.