SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie informuje, że w dniach 24-25.08.2018r. organizuje szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego woj. zachodniopomorskiego nt.

PROGRAM INTEGRACYJNEJ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU W OPARCIU O PARADYGMAT POZNAWCZO-BEHAWIORALNY – procedury i strategie pracy terapeutycznej”

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy zakwaterowani zostaną na terenie Ośrodka.

Liczba miejsc ograniczona.