W 2019 roku Ośrodek nie będzie prowadził staży w Programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień.