SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie informuje, że w dniach 19-20.10.2018r. organizuje szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego woj. zachodniopomorskiego               

           nt.PODEJŚCIE LOGOTERAPEUTYCZNE W TERAPII UZALEŻNIENIA  I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 

          Szkolenie finansowane jest ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego.