w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Alkoholowy zespół abstynencyjny to zespół różnych objawów somatycznych (głównie wegetatywnych) i psychopatologicznych, występujących w kilka godzin po zaprzestaniu lub znacznym zredukowaniu długotrwałego picia alkoholu. Objawy abstynencyjne utrzymują się przez kilka godzin lub częściej dni i spontanicznie przemijają. Zespół abstynencyjny może być powikłany drgawkami, a u ok. 5-10% osób uzależnionych może przechodzić w majaczenie alkoholowe.
Alkoholowy zespół abstynencyjny jest zawsze przejawem uzależnienia od alkoholu i postawienie tego rozpoznania ma na celu podkreślenie, że na aktualnym etapie uzależnienia zespół abstynencyjny jest dominującym problemem klinicznym.

Kryteria diagnostyczne:

 1. Pewność, że wymienione poniżej objawy są spowodowane przerwaniem lub znacznym zredukowaniem picia alkoholu
 2. Stwierdzane objawy są typowe dla alkoholowego zespołu abstynencyjnego, a nie są przejawem innej choroby lub uzależnienia od innych substancji.
 3. Występują co najmniej trzy z poniższych objawów:
  • drżenie języka, powiek lub wyciągniętych dłoni,
  • wzmożona potliwość
  • nudności albo wymioty
  • tachykardia lub nadciśnienie tętnicze
  • podniecenie psychomotoryczne
  • bóle głowy
  • zwiewne omamy lub złudzenia wzrokowe, dotykowe lub słuchowe
  • zaburzenia snu
  • złe samopoczucie lub osłabienie
  • napady drgawkowe grand mal.

Postępowanie diagnostyczno-lecznicze

Na leczenie osób z zespołami abstynencyjnymi, składa się:

 • diagnostyka mająca na celu wykluczenie innych niż alkohol przyczyn zaburzeń (ostre reakcje egzogenne) oraz zaburzeń somatycznych towarzyszących uzależnieniu
 • przyspieszenie eliminacji metabolitów alkoholu z krwi
 • łagodzenie objawów psychopatologicznych i wegetatywnych związanych z zespołem pointoksykacyjnym i abstynencyjnym
 • leczenie zaburzeń somatycznych towarzyszących uzależnieniu od alkoholu (stany zapalne, zaburzenia układu krążenia, niewydolność wątroby)
 • zapobieganie przechodzenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych niepowikłanych w formy powikłane
 • zabezpieczenie pacjenta przed wypiciem alkoholu lub przyjęciem innych substancji o podobnym działaniu bez zaleceń lekarskich
 • nawiązanie kontaktu terapeutycznego i zmotywowanie pacjenta do leczenia uzależnienia od alkoholu.

Postępowanie lecznicze jest uzależnione od nasilenia zespołu abstynencyjnego.

Możliwość detoksykacji alkoholowej w warunkach oddziału detoksykacyjnego, w Ośrodku, brana jest pod uwagę w przypadku:

 • kilku nieudanych prób utrzymania abstynencji w warunkach ambulatoryjnych
 • występowania w przeszłości abstynencyjnych napadów drgawkowych
 • występowania w przeszłości majaczenia alkoholowego
 • znacznego nasilenia objawów abstynencyjnych w godzinach przedpołudniowych i tendencji do nasilania się
 • myśli i tendencji samobójczych
 • trudności w przeprowadzeniu ponownej konsultacji i braku opieki nad chorym.

W zależności od stanu pacjenta, leczenie na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych trwa 7 – 10 dni.