Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

 1. Pacjent przebywający w Oddziale traktowany jest jak chory leżący, wymagający stałej i specjalnej opieki. W związku z powyższym powinien przebywać w swojej sali i na swoim łóżku.
 2. Pacjent obowiązany jest przyjmować wszystkie leki zlecone przez lekarzy.
 3. W Oddziale obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Pacjent przed przyjęciem do Oddziału oddaje do depozytu papierosy, fajkę, tytoń, zapalniczkę i zapałki.
 4. Pacjent nie może posiadać żadnych leków.
 5. Pielęgniarki mają prawo do przeprowadzenia kontroli w celu ujawnienia ukrywanych leków, alkoholu, papierosów, zapalniczek.
 6. W Oddziale obowiązuje zakaz wszelkiego rodzaju gier, czytania prasy i książek nie związanych z problematyką alkoholową oraz słuchania radia i oglądania telewizji.
 7. Odwiedziny lub rozmowy telefoniczne mogą odbywać się tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą lekarza prowadzącego lub dyżuranta Ośrodka.
 8. Pacjent może korzystać z kąpieli tylko za zgodą lekarza prowadzącego.
 9. Spożywanie dodatkowych posiłków jest możliwe tylko za wiedzą i zgodą personelu.
 10. Pacjent może zostać wypisany z Oddziału na własne żądanie, jeżeli lekarz prowadzący uzna, że jego stan psychofizyczny nie stwarza zagrożenia życia. W przypadku wypisu na własne żądanie pacjent jest zobowiązany napisać stosowne oświadczenie.
 11. W przypadku niestosowania się do zaleceń powyższego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem punktu 2, pacjent może zostać wypisany z Oddziału dyscyplinarnie.