BIAŁOGARD

Więcej informacji

KOŁOBRZEG

Więcej informacji

POŁCZYN-ZDRÓJ

Więcej informacji

Ambulatoryjne lecznictwo odwykowe zlokalizowane w Poradniach Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w: Białogardzie, KołobrzeguPołczynie-ZdrojuŚwidwinie oferuje leczenie i pomoc psychologiczną:

 • osobom mającym problemy z powodu picia alkoholu, nadużywania leków, używania narkotyków / w tym uzależnienia krzyżowe – politoksykomania /, a także osobom uzależnionym od hazardu
 • osobom cierpiącym z powodu picia alkoholu, nadużywania leków lub używania narkotyków. przez bliską osobę
 • młodzieży z rodzin alkoholowych
 • ofiarom  przemocy w rodzinie
 • sprawcom przemocy w rodzinie

oraz proponuje:

 • treningi i warsztaty tematyczne po ukończeniu podstawowego programu leczenia
 • treningi umiejętności niezbędnych w procesie zdrowienia.

Zakres oddziaływań:

 • diagnostyka uzależnienia, współuzależnienia i DDA
 • psychoterapia indywidualna i grupowa uzależnienia i współuzależnienia
 • psychoedukacja i psychoterapia rodzin
 • kierowanie do stacjonarnych palcówek lecznictwa odwykowego
 • psychoterapia podtrzymująca.