Informacja dla absolwentów oddziału TUA WOTUW Stanomino

Informujemy, iż w dniu 16.09.2022 r. zajęcia terapeutyczne w ramach terapii poszpitalnej tzw. zjazd absolwentów, odbędą się w kontakcie telefonicznym w godzinach od 9.00 do 19.00. Harmonogram kontaktów telefonicznych: g.9.00 – 11.00 – 943110638 – B. Kuczyńska; g.11.00 – 13.00 – 943110634 – K. Barczak; g.13.00 – 15.00 – 943110631 – J. Grzelak; g.15.00 –…

Details

Zapytanie ofertowe

Dyrektor SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnych ofert w postępowaniu dotyczącym przygotowania strony internetowej i bip Ośrodka. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz wykonanie stron internetowych wraz z przeniesieniem danych z aktualnych stron a także z systemem zarządzania treścią CMS i niezbędnymi funkcjonalnościami oraz przeprowadzenie szkoleń…

Details

Konkurs na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie konkursowe SWKO – Szczegółowe warunki konkursu ofert z01 do SWKO – formularz ofertowy z02 do SWKO – oznaczenie oferty z03 do SWKO – potwierdzenie złożenia oferty z04 do SWKO -wzór umowy kontraktowej zał 1 oferta -oświadczenie ofertowe zał 2 oferta -wniosek – rachnek bankowy zał 3 oferta -wzór podpisów zał 4 oferta – Informacja…

Details

Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, oraz organem doradczym Dyrektora. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania, a po upływie kadencji wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej. Uchwała w sprawie powołania…

Details