Ogłoszenie - Specjalista

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależniania od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie poszukuje Specjalistów psychoterapii uzależnień z certyfikatem oraz w trakcie certyfikacji do pracy w  Oddziale w Stanominie oraz Poradni w Kołobrzegu.

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania oraz wyżywienia – dotyczy pracy w Stanominie.

Zapraszamy do współpracy.

Tel. 94 311 06 33 lub 721 798 301

email: kadry@wotuwstanomino.pl