SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW LECZNICTWA ODWYKOWEGO

SPZOZ WOTUW w Stanominie informuje, że w dniu 8 maja 2024r. (środa) organizuje szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego woj. Zachodniopomorskiego nt. „ZMĘCZENIE WSPÓŁCZUCIEM”

Zmęczenie współczuciem (Figley, 1995) jest połączeniem pierwotnego stresu traumatycznego, wtórnego stresu traumatycznego (Stamm, 1995) i kumulatywnego stresu/wypalenia w życiu pracowników niosących pomoc i zapewniających opiekę. Kiedy pomaganie innym skutkuje pogorszeniem naszego dobrostanu, cierpimy na zmęczenie współczuciem.

Cele szkolenia:

  1. Umiejętność identyfikowania zasobów (zewnętrzne i wewnętrzne) w zasięgu profesjonalisty, które można wykorzystać́, by opracować́ i pielęgnować́ odporność́ na zmęczenie współczuciem.
  2. Opanowanie metody redukcji negatywnego pobudzenia.
  3. Opanowanie sposobu uziemiania i zewnątrzsterowności.
  4. Zobowiązanie się̨ do samoopieki, wyznaczania granic i nabywania umiejętności.
  5. Opracowanie samodzielnego planu opieki po terapii („drogi do uzdrowienia”).

Harmonogram szkolenia:

08:00-10:00- Wstęp, wprowadzenie w temat szkolenia.

Teoria i techniki na budowanie otwartej i bezpiecznej atmosfery w grupie.

10:00-12:20 Część praktyczna:

-Ocena jakości życia zawodowego Kwestionariusz Samooceny

-Identyfikacja zrozumienie i ustalenie hierarchii zdarzeń́, sytuacji, ludzi i wewnętrznych doświadczeń́, które wywołują̨ objawy zmęczenia współczuciem.

- Analiza obecnych  metod rozwiązywania tych problemów

12:20-15:00 Część praktyczna

-Osobista i zawodowa oś czasu

-Poznanie i opanowanie  najnowocześniejszych sposobów uziemiania i zewnątrzsterowności.

- Określenie obszarów, w których profesjonalista potrzebuje dodatkowych umiejętności.

15:00-16:00 Ukończenie szkolenia, podsumowanie.

Miejsce:  SPZOZ WOTUW w Stanominie

 Szkolenie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Plik Rozmiar Typ pliku
Karta zgłoszenia 15.26 KB docx