Kołobrzeg

Dane teleadresowe

PTUAiW
ul. Okopowa 15A
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 26 37
kolobrzeg@wotuwstanomino.pl

Kadra

Koordynator

 • Jolanta Marszał

         certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 896)

Terapeuci

 • Paulina Sobiczewska
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1361)
 • Małgorzata Glanc
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  (certyfikat PARPA nr 1702)
 • Ewa Taszarek
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  (certyfikat PARPA nr 1839)
 • Małgorzata Szczubkowska
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  (certyfikat KBPN nr SP/1628/2019)
 • Emilia Świątek
  specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Aleksander Sottek
  instruktor terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Anna Strojna-Waszkowska
  specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Psycholodzy

 • Monika Pyrczak
  lekarz, psychiatra w trakcie specjalizacji
  nr prawa wykonywania zawodu 2743066

Tygodniowy harmonogram pracy placówki

Tygodniowy harmonogram pracy placówki może ulegać zmianom. Informacje o zmianach publikujemy w naszych aktualnościach.

Dzień Godziny Świadczenia

Poniedziałek

08:00-19:00 Terapia uzależnienia i współuzależnienia
17:00-19:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych - Grupa pogłębiona - co 2 tygodnie

Wtorek

08:00-19:00 Terapia uzależnienia i współuzależnienia
17:00-19:00 Terapia grupowa dla osób współuzależnionych

Środa

08:25-19:00 Terapia uzależnienia i współuzależnienia
15:30-17:30 Terapia grupowa dla osób uzależnionych - Grupa wstępna

Czwartek

08:00-19:00 Terapia uzależnienia i współuzależnienia
16:00-18:00 Terapia grupowa dla osób uzależnionych
1. Konstruktywne zachowania abstynenckie  - co 2 tygodnie
2. Nawroty  - co 2 tygodnie

Piątek

08:00-18:00 Terapia uzależnienia i współuzależnienia
15:30 - 16:30 Grupa edukacyjna - Nikotynizm