Rozpocznij leczenie

 Jeżeli Pani/Pan lub osoba z Pani/Pana otoczenia przeżywa problem z uzależnieniem…

to zapraszamy do kontaktu w jednej z naszych Poradni Terapii Uzależnienia i Alkoholu i Współuzależnienia: Białogard, Kołobrzeg, Połczyn-Zdrój, Świdwin, bez wymogu posiadania skierowania.

Otoczymy Państwa profesjonalną opieką

 • diagnostyka uzależnienia, współuzależnienia i DDA
 • psychoterapia indywidualna i grupowa uzależnienia i współuzależnienia
 • psychoedukacja i psychoterapia rodzin
 • kierowanie do stacjonarnych palcówek lecznictwa odwykowego (np. SP ZOZ WOTUW Stanomino)
 • psychoterapia podtrzymująca.

Oferujemy leczenie i pomoc psychologiczną

 • osobom mającym problemy z powodu picia alkoholu, nadużywania leków, używania narkotyków (w tym uzależnienia krzyżowe – politoksykomania), a także osobom uzależnionym od hazardu
 • osobom cierpiącym z powodu picia alkoholu, nadużywania leków lub używania narkotyków przez bliską osobę
 • młodzieży z rodzin alkoholowych
 • ofiarom przemocy w rodzinie
 • sprawcom przemocy w rodzinie.
Autodiagnoza

TEST BALTIMORSKI

Czy masz problem z ALKOHOLEM…
Odpowiedz TAK lub NIE na postawione pytania – weź pod uwagę ostatni rok.

 1. Czy tracisz na picie coś z Twego czasu pracy?
 2. Czy picie czyni Twoje pożycie domowe nieszczęśliwym lub mniej szczęśliwym?
 3. Czy pijesz dlatego, że jesteś nieśmiały wobec innych?
 4. Czy picie już przynosi ujmę Twojej opinii?
 5. Czy miałeś kiedykolwiek wskutek picia trudności finansowe?
 6. Czy wskutek picia wpadasz w złe towarzystwo?
 7. Czy Twoje picie jest powodem zmartwień w Twojej rodzinie?
 8. Czy odkąd pijesz, zmniejszyła się Twoja ambicja?
 9. Czy pragniesz pić codziennie o określonej porze?
 10. Czy następnego ranka odczuwasz potrzebę picia?
 11. Czy z powodu picia nie możesz zasnąć, budzisz się lub śpisz niespokojnie?
 12. Czy odkąd pijesz, zmniejszyła się Twoja sprawność fizyczna i umysłowa?
 13. Czy picie odbija się na Twojej pracy zawodowej lub innych Twoich sprawach życiowych?
 14. Czy pijesz, aby zagłuszyć troski lub dolegliwości?
 15. Czy pijesz czasami samotnie?
 16. Czy kiedykolwiek wskutek picia straciłeś pamięć o tym, co robiłeś i gdzie byłeś?
 17. Czy kiedykolwiek miałeś do czynienia z lekarzem, pogotowiem itp. wskutek picia?
 18. Czy pijesz, aby wzmocnić pewność siebie lub chęć „pokazania się”?
 19. Czy kiedykolwiek byłeś w szpitalu, w izbie wytrzeźwień, ambulatorium lub innym zakładzie z powodu Twego picia?
 20. Czy miałeś kiedykolwiek w stanie nietrzeźwym konflikt w lokalu czy jakimś miejscu z innymi osobami?
 21. Czy cieszysz się na myśl o napiciu się i szukasz ku temu okazji?

Jedna odpowiedź TAK na którekolwiek z 21 pytań oznacza ostrzeżenie, że możesz stać się człowiekiem uzależnionym od alkoholu.

Dwie odpowiedzi TAK – prawdopodobnie już jesteś lub wkrótce staniesz się uzależniony od alkoholu.

Trzy odpowiedzi TAK oznaczają, że powinieneś natychmiast zwrócić się do lekarza. Bez jego pomocy nie wyleczysz się. Sam nie będziesz miał siły zerwać z nałogiem.

Powyższe pytania zostały opracowane i są stosowane w szpitalu uniwersyteckim w Baltimore, USA – http://www.jhu.edu/, w celu zbadania, czy pacjent jest alkoholikiem.