Kadra

Dyrektor

DYREKTOR Andrzej Sajewski

 

Stanomino

SPZOZ WOTUW

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (OTUA)

Kierownik Pionu Lecznictwa Stacjonarnego

 • Małgorzata Mieszkowicz-Adamowicz
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 112)

Terapeuci

 • Małgorzata Szaryńska
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 924)
 • Beata Kuczyńska
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 889)
 • Krystyna Barczak
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 416)
 • Małgorzata Kucharska
 • certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat KCPU nr 2326)
 • Jerzy Protasiuk
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr  284)
 • Artur Czyżyk

         certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1402)

 • Dominika Lisiecka

         specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Wiesław Bućko
  specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Krzysztof Polakowski
  specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Piotr Sekuła
  specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Aleksandra Połczyńska

          specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Psycholodzy

 • Ewa Baron

Psychiatrzy

 • Anna Werębska
  lekarz, psychiatra w trakcie specjalizacji (nr wykonywanego zawodu 2580760)

 Pielęgniarka Oddziałowa

 • Beata Woszczyna
  pielęgniarka
  nr prawa wykonywania zawodu 1601557P

Pielęgniarki

 • Anna Gaj
  pielęgniarka
  nr prawa wykonywania zawodu 1601558P
 • Irena Janikowska
  pielęgniarka
  nr prawa wykonywania zawodu 1601526P
 • Joanna Głogowska-Kulasza
  pielęgniarka
  nr prawa wykonywania zawodu 1602343P
 • Joanna Myrek
  pielęgniarka
  nr prawa wykonywania zawodu 1601559P
 • Renata Olszak
  pielęgniarka
  nr prawa wykonywania zawodu 1602823P
 • Anna Białaszczyk
  pielęgniarka
  nr prawa wykonywania zawodu 1603317P
 • Anna Staszkop
  pielęgniarka
  nr prawa wykonywania zawodu 1603653P
 • Jolanta Pograniczna
  pielęgniarka
  nr prawa wykonywania zawodu 1600638P
 • Maria Ciaś
 • pielęgniarka
 • nr prawa wykonywania zawodu 1600606P
 • Maria Czuba
 • pielęgniarka
 • nr prawa wykonywania zawodu 1601525P
 • Zofia Brzezińska
  pielęgniarka
  nr prawa wykonywania zawodu 1602236P
 • Marzena Chalaba-Pszczoła
  pielęgniarka
  nr prawa wykonywania zawodu 1602745P
 • Malgorzata Chmiel

         pielęgniarka

         nr prawa wykonywania zawodu 1602878P

 • Katarzyna Protasewicz

         pielęgniarka

         nr prawa wykonywania zawodu 1603426P