Spotkania rodzin

W SP ZOZ WOTUW Stanomino

odbywają się raz w miesiącu zajęcia konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin pacjentów, zwane potocznie „spotkaniami rodzin”.

Zajęcia te obejmują grupowe lub indywidualne poradnictwo ukierunkowane na:

  • zwiększenie rozumienia uzależnienia, problemów rodziny osób uzależnionych,
  • poznanie ofert leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Przykładowy plan zajęć informacyjno-edukacyjnych

Zajęcia podzielone są na 3 części:
  • Część 1 dotyczy uzależnienia jako choroby.
  • Część 2 poświęcona jest problemom rodziny osoby uzależnionej.
  • Część 3 poświęcona jest indywidualnym konsultacjom.

Czas trwania – 8 godzin jednego dnia.

Zródłó

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.12.2018r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.