Psychoterapia współuzależnienia

Psychoterapia współuzależnienia

prowadzona jest w Poradniach Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w: Białogardzie, Kołobrzegu, Połczynie-Zdroju i Świdwinie.

Program psychoterapii współuzależnienia

POZIOM PODSTAWOWY

Podstawowy program psychoterapii współuzależnienia obejmuje:

  • edukację o medycznych i psychologicznych aspektach współuzależnienia
  • rozpoznanie wpływu uzależnienia na sytuację rodzinną i osobistą
  • rozpoznanie własnego wzorca współuzależnienia
  • otrzymywanie wsparcia od innych osób w grupie terapeutycznej.

POZIOM POGŁĘBIONY

Pogłębiony program psychoterapii współuzależnienia obejmuje:

  • psychoterapię osobistych problemów emocjonalnych związanych ze współuzależnieniem
  • uczenie się nowych umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i społecznych niezbędnych do zdrowienia.
Źródło

Regulamin Organizacyjny SP ZOZ WOTUW Stanomino § 26 pkt 4-5.