Terapia podtrzymująca

Pacjent po zakończeniu realizacji OPT wspólnie z terapeutą prowadzącym opracowuje program dalszego zdrowienia, z realizacji którego rozlicza się na zajęciach, gdzie ma możliwość wprowadzenia korekt i planowania nowych zmian.

Kontrakt na tych zajęciach obejmuje udział w 6 spotkaniach.