Na dobry początek

Oferujemy pomoc

Otaczamy opieką

Pracownicy naszych placówek oferują pomoc terapeutyczną i medyczną, bez wymogu posiadania skierowania, osobom cierpiącym z powodu nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

Zapraszamy do kontaktu:


Dodatkowe informacje

wyhamuj-w-pore

Porady dla rodziny na stronie internetowej Kampanii WYHAMUJ W PORĘ

parpa-logo-grey

Informacje dla rodzin i dzieci na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”
800 120 002

http://www.niebieskalinia.info/