SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW LECZNICTWA ODWYKOWEGO

W dniu 8 maja 2024r. w SPZOZ WOTUW w Stanominie organizowane jest szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego woj. Zachodniopomorskiego nt. „ZMĘCZENIE WSPÓŁCZUCIEM”.

 

Szkolenie finansowane jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach podpisanej Umowy nr WWS/6/2024 pomiędzy SPOZOZ WOTUW Stanomino a Województwem Zachodniopomorskim. Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Województwo środków finansowych, stanowiących dotację podmiotową, w kwocie 18 000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowanych w ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.12.2023r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026.

 

Więcej informacji pod linkiem poniżej

https://www.wotuwstanomino.pl/strona/111-szkolenie-dla-pracownikow-lecznictwa-odwykowego