„Spotkanie rodzin” – 24.09.2022 r.

W dniu 24.09.2022 r. odbędzie się „Spotkanie rodzin” – zajęcia informacyjno-edukacyjne dla członków rodzin pacjentów SPZOZ WOTUW Stanomino