Zjazd absolwentów 24.11.2023 r.

Informacja dla absolwentów Oddziału TUA SPZOZ WOTUW Stanomino

 

       Informujemy, że w dniu  24 Listopada  2023 roku, odbędą się zajęcia terapeutyczne w ramach terapii poszpitalnej tzw. zjazd absolwentów.

 

         Zajęcia odbędą się w trybie stacjonarnym w SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, 

w godzinach od 8.30 do 18.30.

Prosimy o zabranie ze sobą Rocznego Programu Zdrowienia i przygotowanie się do zajęć.

       Sprawozdania z realizacji RPZ można przesyłać listownie lub na adres mailowy: aftercare@wotuwstanomino.pl 

Ośrodek nie zapewnia noclegów. Zakupienie obiadu możliwe po zaznaczeniu na formularzu zgłoszeniowym.

 

Przypominamy o konieczności potwierdzenia udziału w zajęciach do dnia 15.11.2023 r. listownie, mailowo lub telefonicznie:

pod numerem  94 311 06 44, 94 311 06 49.

Możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego

Adres mail: absolwencizgloszenia@wotuwstanomino.pl

 

     Pozdrawiamy i do usłyszenia.

Kontakt
Data ostatniej terapii